Kris Kovarovic (2009) "Sargis, E.J. and M. Dagosto (eds.) -- Mammalian Evolutionary Morphology: A Tribute to Frederick S. Szalay." PaleoAnthropology 2009:166-168